אודות החברה

רקח תעשיה פרמצבטית בע"מ
287,061
פארמה
1993
קוסט פורר גבאי את קסירר
1033
520042003
03-5581233
03-5565919
רח' המלאכה 30, חולון 5881904
לחברה, רקח תעשיה פרמצבטית בע"מ, ולחברות המאוחדות שלה מספר תחומי פעילות:
- ייצור תרופות, מוצרים קוסמטיים רפואיים, ויטמינים ותוספי תזונה.
- שיווק, הפצה, יבוא ומכירה של תרופות, קוסמטיקה, טואלטיקה ומוצרים רפואיים וכן שיווק של ויטמינים ותוספי מזון.
- ניהול והפעלה של בתי מרקחת.
בנוסף, רקח הינה זכיינית ומפיצה של מפעל הפיס באזור ירושלים.
באפר' 2015 הושלמה עסקת השקעה של קרן ההשקעות פימי בחברה, בדרך של הקצאה פרטית. עובר לעסקה, מחזיקה פימי בכ-43% מהון המניות המונפק והנפרע של רקח.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה