חדשות טוגדר

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • טגדר-קציר ראשון של תפרחות קנאביס וזריעת 10 דונם נוספים באוגנדה
  • טוגדר - פתיחת מסחר ביום 19.6.19-טוגדר אפ ,8 טוגדר אפ 9
   | קישור ל-PDF
  • טוגדר - תוצאות הנפקה לציבור ע"פ דוח הצעת מדף מיום 13.6.19
   | קישור ל-PDF
  • טגדר-דוח ה.מדף להנפקת מניות+אופ ע"פ ת.מדף מ,29.5.19הזמנות:16.6
   | קישור ל-PDF
  • טוגדר-בהמ"ש אישר הארכת תקופת מימוש אופ 5 עד ליום 16.6.19-משלים
  • טוגדר - דוח תקופתי ושנתי - דוח משלים
   | קישור ל-PDF
  • טגדר- קבלת אישור היקרGSP1-IMCלחוות הריבוי+הגידול של החב בישראל
  • טגדר-החב הגרמנית קיבלה אישור ליבא לגרמניה 160ק"ג תפרחות ...
  • טגדר-קיבלה אישור עמידה במבדק תשתיות לחוות הגידול ולחוות הריבוי
  • טוגדר-הבהרה לפרסומים בק"ע חוות החברה באוגנדה

  חדשות סקטור פארמה