חדשות אופקו הלת'

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אופקו - PR-תוצאות כספיות לרבעון 1 לשנת 2019
  • אופקו - אירועים ועסקאות
  • אופקו - מועד פרסום דוחות כספיים לרבעון 1 לשנת 2019 ושיחת ועידה ביום
  • אופקו - 10K- דוחות כספיים לשנה שהסתיימה ב31.12.18
  • אופקו - 8K-תוצאות כספיות לרבעון 4 ולשנת 2018
  • אופקו - מועד פרסום דוחות כספיים לשנת 2018 ושיחת ועדיה ביום 27.2.19
  • אופקו - 8K- פירוט בק"ע הנפקת אגרות חוב להמרה
  • אופקו - מודיעה על תמחור האג"ח להמרה אותן היא מציעה
  • אופקו - NOVITAS הודיעה שלא תכסה את בדיקת הSCORE 4K
  • אופקו - עדכון לתכנית הפיתוח של 88004-OPK

  חדשות סקטור השקעות במדעי החיים