חדשות פרוטליקס

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • פלקס-פרוטליקס ביוטרפיותיקס ממנה את דרור בשן כנשיא,מנכ"ל ודירקט
  • פרוטליקס - תוצאות רבעון 1 לשנת 2019 ועדכון עסקי
  • פרוטליקס - מועד פרסום דוח רבעון 1 לשנת 2019 ושיחת ועידה ביום 6.5.19
  • פרוטליקס - PR-דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
  • פרוטליקס - 10K: דוחות כספיים לשנת 2018
  • פלקס-דחיית מועד פרסום דוח לשנת 2018 ושיחת ועידה ליום 18.3.19
  • פרוטליקס - תערוך שיחת ועידה ביום 14.3.19 בעניין תוצאות פיננסיות ועדכ
  • פלקס-מידע ראשוני ממחקר לטיפול במחלת הפברי שיוצג בכנס...
  • פלקס-תציג מידע ראשון ממחקר BRIGHT של ALFA PEGUNIGALSIDASE בכנס
  • פרוטליקס - מצגת -ינואר 2019

  חדשות סקטור ביוטכנולוגיה