חדשות אינטרקיור

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אינטרקיור - השלימה הקצאת מניות תמורת השקעה של 17.15מ$ - המשך
  • אינטרקיור - השלימה עסקת רכישת מניות קנדוק- המשך
  • אנקר-סגירת עסקת ההקצאה ל4 משקיעים צפויה להתקיים במהלך השבוע..
  • אנקר-עדכון מתאר פעילות קנדוק בסימון שינויים לגרסה מ31.10.18...
  • אנקר-בהמשך לאישור הממשלה לייצוא מוצרי קנאביס רפואי,הוחלט על...
  • אנקר-קנדוק (בת) בבנות עם תאגיד זר בעל רישיון לגידול קנאביס...
  • אנקר-קנדוק בעקרונות למיזם משותף לייצור מוצרי קאנביס לשימוש ר..
  • אנקר-קנדוק בעקרונות עם תאגיד ישראלי להקמת מתקן גידול של קנאביס
  • אנקר-הגדלת הנפקה פרטית ב-5מ$ לאור צירוף משקיע נוסף,סה"כ יוקצו.
  • אינטרקיור - מתאר פעילות קנדדוק לרבות דוחות כספיים

  חדשות סקטור השקעות במדעי החיים