חדשות יו ניבו

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • יונב-קיבלה אישור מוגבל לעיסוק והחזקה של סם מסוכן מסוג קנאביס..
  • יונב- אישור עקרוני מרשם הפטנטים בישראל לרישום פטנט פורמולציה..
  • יונב-הושלמה בניית מערכי הייצור והכנה למבדק לקבלת תקן GMP שלב א
  • יונב- בת בהסכם לאספקת קנאביס רפואי מחברת "בטר,"כפוף,פרטים
  • יונב-שלב בניית המפעל הסתיים,פנתה לקבלת אישור היק"ר לשלב הייצור
  • יו ניבו - התקשרה בהסכם יעוץ עם אהוד אולמרט,פרטים
  • יונב-יו אן וי שיווק קיבלה תקן GSP-IMC למרכז אחסנה והפצה מהיק"ר
  • יונב-יו אן וי קבלה תקן הבטחה-GSP-IMC למפעל לייצור מוצרי קנאביס
  • יונב-הסכם לבחינת שימוש בפורמולציה למשאף שמפתחת חברת ויאולי...
  • יו ניבו - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור פארמה