אירועים עתידיים

לא נמצאו דיבידנדים ואירועים עתידיים

אירועים היסטורים

אין אירועים לנייר זה

גרף אירועים

  • 3 חודשים
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
שכבות נתונים: איחוד הון זכויות

אסיפות

תאריך אסיפה סוג אסיפה שעת כינוס מקום הכינוס
02/07/2019 אסיפה מיוחדת 12:00 אבא הלל 16, רמת גן, אצל מיתר ליקוורניק גבע לשם טל