פועלים
2,378
0.98%
39,778
כיל
2,125
-0.47%
35,531
לאומי
2,336
1.3%
33,969
בזק
320.7
-1.72%
31,813
הנתונים מוצגים בעיכוב של כ-20 דקות