טאואר
8,230.00
2.99%
22,869
ביוטיים
869.00
2.90%
203
בי קומיוניקיישנס
2,921.00
2.64%
1,646
נייר חדרה
25,600.00
2.56%
2,248