לאומי
2,336
1.3%
33,969
שטראוס
8,648
1.22%
6,770
מזרחי טפחות
6,585
1.15%
14,297
בינלאומי
8,401
1.07%
9,049
הנתונים מוצגים בעיכוב של כ-20 דקות