טבע
6,340.00
%13.48
360,316
לייבפרסון
4,250.00
%8.17
1,408
לוינשטין נכסים
6,928.00
%4.75
535
הכשרת הישוב
3,169.00
%4.17
713