ביג
22,660.00
2.86%
3,136
דלק קבוצה
59,900.00
0.84%
8,929
דלק קידוחים יהש
1,095.00
0.83%
15,037
פרוטרום
34,950.00
0.72%
86,284