פריגו (US)
44.94
-2.24%
--
מיילן
28.89
-2.37%
--
נייס (US)
105.21
-0.85%
--
טבע (US)
18.75
-0.37%
--
הנתונים מוצגים בעיכוב של כ-20 דקות