פריגו (US)
48.82
-2.09%
--
מיילן
26.85
0.45%
--
נייס (US)
133.7
2.19%
--
טבע (US)
14.36
0.98%
--
הנתונים מוצגים בעיכוב של כ-20 דקות