פריגו (US)
65.39
-0.29%
--
מיילן
35.76
-0.50%
--
נייס (US)
111.38
-1.38%
--
טבע (US)
23.53
-0.68%
--
הנתונים מוצגים בעיכוב של כ-20 דקות