תל בונד 20
344.08
0.15%
79,908 למדד
תל בונד 60
334.01
0.07%
363,988 למדד
תל בונד שקלי
369.91
0.15%
426,483 למדד
ממשלתי כללי
353.66
0.10%
-- למדד
נכון ל 26/05/2018 14:54 לרשימה המלאה