תל בונד 20
344.99
0%
-- למדד
תל בונד 60
334.84
0%
-- למדד
תל בונד שקלי
369.06
0%
-- למדד
ממשלתי כללי
353.46
0%
-- למדד
נכון ל 16/07/2018 07:59 לרשימה המלאה