X

צפה בנתונים בזמן אמת
נתונים בעיכוב של 20 דקות
שלב מסחר ותאריך: רציף | 30/10/2014 14:12

קסם US BUYBACKי (NTR)י (`4Da)

31,970 0.31%
 • תמורה כספית: 382,866
 • תשואת החודש1.01%
 • תשואת השנה13.82%
 • תשואת 12 חודשים17.73%
 • דמי ניהול0.75
 • שווי הוגן32,200.64
 • מספר נייר:1130210
 • סוג נייר: תעודת סל
 • ענף: מדדי מניות חו"ל
 • היקף נכסים:20,204   (אלפי ₪)
 • מדד עוקב:
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

תזרים מזומנים

הדפסה יצוא לקובץ אקסל

יחסים פיננסים

לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.