X

אקסלנס שכבות אג"ח

מחיר פדיון
119.52
מחיר קנייה
119.52
 
0%
 
 (--  נק')
 • % החודש0.24%
 • % השנה3.97%
 • % 3 חודשים1.16%
 • % 12 חודשים4.12%
 • סטיית תקן (שנה)1.42
 • שארפ (שנה)2.22
 • מספר נייר:5114541
 • מטבע: ש"ח
 • פרופיל חשיפה: 0A
 • דמי ניהול: 0.78
 • היקף נכסים (מ' ₪): 358.96
נכון ל - 08/2014

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מלווה קצר מועד
תעודת סל
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
אג"ח קונצרני 107 34.8 106,463,750 127.5
אג"ח מדינה 6 32.33 81,145,021 118.6
מלווה קצר מועד 4 16.18 59,485,390 59.35
תעודת סל 8 11.51 7,915,038 42.28
פיקדון בבנק 2 6.23 22,841,014 22.84
סה"כ 127 101.05 277,850,213 370.57
נכון ל - 08/2014
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

מקמ 815
ממשלתי שקלי 0142
גליל 5472
גליל 5903
פקדון בבנק מסוים
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.