X

ילין לפידות גמישה ממוקדת

מחיר פדיון
159.66
מחיר קנייה
159.66
 
0.16%
 
 (0.26  נק')
 • % החודש0.07%
 • % השנה4.29%
 • % 3 חודשים2.41%
 • % 12 חודשים16.91%
 • סטיית תקן (שנה)5.31
 • שארפ (שנה)2.9
 • מספר נייר:5114087
 • מטבע: ש"ח
 • פרופיל חשיפה: 4D
 • דמי ניהול: 1.94
 • היקף נכסים (מ' ₪): 595.33
נכון ל - 01/2014

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניה
פיקדון בבנק
אג"ח מדינה
תעודת סל
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
מניה 76 44.21 10,222,859 222.04
פיקדון בבנק 3 14.88 74,197,381 74.68
אג"ח מדינה 9 13.78 62,084,058 69.09
תעודת סל 9 11.71 2,384,667 58.81
אג"ח קונצרני 26 5.57 26,509,775 28.03
יחידת השתתפות 3 3.41 9,052,538 17.13
אג"ח להמרה 7 2.24 9,594,168 11.27
ני"ע שאינו סחיר 13 2.03 6,553,024 10.24
מלווה קצר מועד 2 1.21 6,048,311 6.04
כתב אופציה 8 0.05 717,677 0.28
סה"כ 156 99.09 207,364,459 497.61
נכון ל - 01/2014
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים
פועלים
ממשלתי צמוד 0614
קסם S&P 500י (`4Da)
סיליקום
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.