X

מגדל מודל + 15%

מחיר פדיון
133.75
מחיר קנייה
133.75
 
0.14%
 
 (0.19  נק')
 • % החודש-0.01%
 • % השנה3.54%
 • % 3 חודשים0.98%
 • % 12 חודשים5.56%
 • סטיית תקן (שנה)1.71
 • שארפ (שנה)2.56
 • מספר נייר:5112826
 • מטבע: ש"ח
 • פרופיל חשיפה: 2B
 • דמי ניהול: 0.9
 • היקף נכסים (מ' ₪): 314.74
נכון ל - 05/2014

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניה
(ETF) קרן אינדקס
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
אג"ח מדינה 26 54.76 150,494,681 180.44
אג"ח קונצרני 202 26.42 77,145,427 87.13
מניה 91 5.86 1,125,770 19.52
(ETF) קרן אינדקס 15 3.9 85,170 12.84
תעודת סל 11 3.23 1,562,599 10.6
פיקדון בבנק 1 2.84 0 9.37
3 2.45 142,931 8.07
ני"ע שאינו סחיר 27 0.86 6,557,635 2.84
יחידת השתתפות 4 0.46 2,148,893 1.53
אג"ח להמרה 10 0.4 1,850,437 1.42
סה"כ 390 101.18 241,113,543 333.76
נכון ל - 05/2014
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

שחר 2683
ממשלתי שקלי 0115
גליל 5472
ממשלתי שקלי 0219
ממשלתי שקלי 0217
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.