X

מגדל מודל + 15%

מחיר פדיון
133.17
מחיר קנייה
133.17
 
-0.08%
 
 (-0.11  נק')
 • % החודש-0.05%
 • % השנה3.09%
 • % 3 חודשים0.62%
 • % 12 חודשים3.7%
 • סטיית תקן (שנה)1.75
 • שארפ (שנה)1.55
 • מספר נייר:5112826
 • מטבע: ש"ח
 • פרופיל חשיפה: 2B
 • דמי ניהול: 0.9
 • היקף נכסים (מ' ₪): 307.97
נכון ל - 08/2014

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניה
(ETF) קרן אינדקס
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
אג"ח מדינה 24 51.78 133,571,259 162.97
אג"ח קונצרני 203 28.35 80,944,032 89.25
מניה 95 7.71 2,086,914 24.36
(ETF) קרן אינדקס 15 4.65 93,245 14.67
תעודת סל 11 3.23 1,559,556 10.17
3 2.03 112,674 6.39
יחידת השתתפות 4 0.49 2,148,893 1.51
אג"ח להמרה 9 0.36 1,561,015 1.11
ני"ע שאינו סחיר 29 0.13 5,262,737 0.44
פיקדון בבנק 1 0.04 0 0.12
סה"כ 394 98.77 227,340,325 310.99
נכון ל - 08/2014
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

שחר 2683
ממשלתי שקלי 0115
ממשלתי שקלי 0219
גליל 5472
ממשלתי שקלי 0217
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.