X

מיטב 20/80 + אסטרטגיה חכמה

מחיר פדיון
142.63
מחיר קנייה
142.63
 
0.08%
 
 (0.11  נק')
 • % החודש-0.11%
 • % השנה2.02%
 • % 3 חודשים0.17%
 • % 12 חודשים4.59%
 • סטיית תקן (שנה)1.8
 • שארפ (שנה)1.93
 • מספר נייר:5106109
 • מטבע: ש"ח
 • פרופיל חשיפה: 2B
 • דמי ניהול: 1.31
 • היקף נכסים (מ' ₪): 569.1
נכון ל - 04/2014

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
תעודת סל
מלווה קצר מועד
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
אג"ח מדינה 13 28.58 167,200,000 184.31
אג"ח קונצרני 223 28.07 156,740,639 181.25
תעודת סל 19 14.49 2,364,866 93.53
מלווה קצר מועד 5 11.76 76,250,000 75.92
מניה 97 8.61 2,928,075 55.45
(ETF) קרן אינדקס 5 1.61 17,770 10.41
אג"ח להמרה 7 0.61 3,928,037 3.85
יחידת השתתפות 2 0.38 2,550,000 2.44
ני"ע שאינו סחיר 3 0.05 579,912 0.37
סה"כ 374 94.16 412,559,300 607.53
נכון ל - 04/2014
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

ממשלתי משתנה 0817
ממשלתי משתנה 0520
מקמ 1114
מקמ 315
תכלית ת"א 100 (40a)
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.