X

צפה בנתונים בזמן אמת
נתונים בעיכוב של 20 דקות
שלב מסחר ותאריך: רציף | 23/04/2014 --

חג'ג' אגח ג

113.6 0%
 • תמורה כספית--
 • % החודש-0.6%
 • % השנה0.88%
 • מח"מ1.46
 • תשואה ברוטו2.5
 • תשואה נטו0.58
 • מספר נייר:8230146
 • סוג נייר: אג"ח
 • ענף:
  קונצרני צמוד מדד
 • סקטור: נדל"ן ובינוי
 • שיוך למדדים:
 • שלב מסחררציף
 • שער בסיס 113.6
 • שער פתיחה 113.6 0%
 • גבוה יומי -- 0%
 • נמוך יומי -- 0%
 • שער ממוצע -- 0%
 • סה"כ עסקאות--
 • מחזור יומי--
 • מחזור פתיחה-- ₪
 • מחזור נעילה--
 • תמורה ממוצעת (90 יום)54,798
 • היקף סדרה90,891,900
 • שווי שוק סדרה(אלפי ₪)103,253
 • פקודה מזערית8,700
טווח 52 שבועות
116.05גבוה
נמוך103.18
14:10:20

ביקוש

שינוי% שווי כמות לימיט
0.03 28,407 25,000 113.63
0.02 108,399 95,405 113.62
0.01 59,077 52,000 113.61
13:55:17

היצע

לימיט כמות שווי שינוי%
114.87 44,372 50,970 1.12
114.88 50,000 57,440 1.13
115 67,367 77,472 1.23
לצפייה בכל העסקאות למערכת מידע בזמן אמת

עסקאות אחרונות

שעהשער% שינוי מחזורתמורה כספית

113.6 0% 114
לכל הנתונים

פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25.0
תשלום קרן הבא --
תשלום קרן אחרון 28/02/16
דרוג מעלות + אופק יציב BBB+
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 7.3
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/08/14
תאריך אקס 19/08/14
סוג שעבוד קבוע ראשון
לכל הנתונים

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 2.5
ערך מתואם ברוטו 106.13
מח"מ 1.46
מקדם תשואה ברוטו 0.69
נטו להחזקה 0.58
ערך מתואם נטו 105.84
טווח לפדיון 1.52
מרווח ממשלתי 3.61
לעמוד פרופיל חברה

פרופיל חברה

החברה, קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ, עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות, בשלושה תחומי פעילות: - ארגון קבוצות רכישה. - תחום הנדל"ן היזמי. -


לכל החדשות
לדוחות המלאים
לכל בעלי העניין
לכל האירועים

ריביות ואירועים

שם הנייר סוג האירוע תשלום   תאריך אקס תאריך תשלום
חג'ג' אגח ג פדיון קרן 11.1111 % 19/08/14
31/08/14
חג'ג' אגח ג ריבית 3.65 % 19/08/14
31/08/14
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.