X

צפה בנתונים בזמן אמת
נתונים בעיכוב של 20 דקות
שלב מסחר ותאריך: רציף | 20/10/2014 --

פטרוכימיים אגח ו

28.76 0%
 • תמורה כספית--
 • % החודש4.73%
 • % השנה41.26%
 • מח"מ1.11
 • תשואה ברוטו146.22
 • תשואה נטו140.25
 • מספר נייר:7560097
 • סוג נייר: אג"ח
 • ענף:
  קונצרני שקלי ריבית משתנה
 • סקטור: כימיה, גומי ופלסטיק
 • שיוך למדדים:
 • שלב מסחררציף
 • שער בסיס 28.76
 • שער פתיחה 28.76 0%
 • גבוה יומי -- 0%
 • נמוך יומי -- 0%
 • שער ממוצע -- 0%
 • סה"כ עסקאות--
 • מחזור יומי--
 • מחזור פתיחה-- ₪
 • מחזור נעילה--
 • תמורה ממוצעת (90 יום)377,249
 • היקף סדרה312,096,000
 • שווי שוק סדרה(אלפי ₪)89,759
 • פקודה מזערית36,000
טווח 52 שבועות
31.86גבוה
נמוך16.53
10:42:05

ביקוש

שינוי% שווי כמות לימיט
0.31 10,645 36,900 28.85
-1.95 14,100 50,000 28.2
-2.36 28,080 100,000 28.08
10:31:13

היצע

לימיט כמות שווי שינוי%
29.37 36,780 10,802 2.12
29.49 27,000 7,962 2.54
29.91 36,000 10,767 4.00
לצפייה בכל העסקאות למערכת מידע בזמן אמת

עסקאות אחרונות

שעהשער% שינוי מחזורתמורה כספית

28.76 0% 29
לכל הנתונים

פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15.0
תשלום קרן הבא --
תשלום קרן אחרון 01/06/18
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק יציב C
שיעור ריבית 6.0
סוג ריבית משתנה
תדירות ריבית רבעוני
מנגנון ריבית מק"מ שנה + 5.7
תשלום ריבית הבא 01/12/14
תאריך אקס 20/11/14
סוג שעבוד ללא
לכל הנתונים

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 146.22
ערך מתואם ברוטו 100.81
מח"מ 1.11
מקדם תשואה ברוטו 0.9
נטו להחזקה 140.25
ערך מתואם נטו 100.68
טווח לפדיון 2.12
מרווח ממשלתי 145.96
לעמוד פרופיל חברה

פרופיל חברה

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ

החברה, מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ, הינה חברת החזקות שהחזקותיה העיקריות הינן: - כרמל אולפינים: העוסקת


לכל החדשות
לדוחות המלאים
לכל בעלי העניין
לכל האירועים

ריביות ואירועים

שם הנייר סוג האירוע תשלום   תאריך אקס תאריך תשלום
פטרוכימיים אגח ו ריבית 1.4959 % 20/11/14
01/12/14
פטרוכימיים אגח ו פדיון קרן 20 % 20/11/14
01/12/14
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.