X

צפה בנתונים בזמן אמת
נתונים בעיכוב של 20 דקות
שלב מסחר ותאריך: רציף | 30/10/2014 14:51

פטרוכימיים אגח ו

25.3 -4.67%
 • תמורה כספית202,703
 • % החודש-3.35%
 • % השנה30.35%
 • מח"מ0.99
 • תשואה ברוטו185.56
 • תשואה נטו177.41
 • מספר נייר:7560097
 • סוג נייר: אג"ח
 • ענף:
  קונצרני שקלי ריבית משתנה
 • סקטור: כימיה, גומי ופלסטיק
 • שיוך למדדים:
 • שלב מסחררציף
 • שער בסיס 26.54
 • שער פתיחה 26.54 0%
 • גבוה יומי 26.54 0%
 • נמוך יומי 25.3 -4.67%
 • שער ממוצע 25.76 -2.94%
 • סה"כ עסקאות19
 • מחזור יומי787,002
 • מחזור פתיחה-- ₪
 • מחזור נעילה--
 • תמורה ממוצעת (90 יום)392,933
 • היקף סדרה312,096,000
 • שווי שוק סדרה(אלפי ₪)78,960
 • פקודה מזערית36,000
טווח 52 שבועות
31.86גבוה
נמוך16.98
14:56:40

ביקוש

שינוי% שווי כמות לימיט
-4.67 13,662 54,000 25.3
-5.01 9,640 38,241 25.21
-5.05 10,080 40,000 25.2
-5.80 32,000 128,000 25
-9.57 150,000 625,000 24
14:52:16

היצע

לימיט כמות שווי שינוי%
25.5 36,000 9,180 -3.92
25.6 59,605 15,258 -3.54
25.79 36,000 9,284 -2.83
25.88 87,000 22,515 -2.49
25.99 72,511 18,845 -2.07
לצפייה בכל העסקאות למערכת מידע בזמן אמת

עסקאות אחרונות

שעהשער% שינוי מחזורתמורה כספית
14:51

25.3 -4.67% 24,395 6,172
14:51

25.31 -4.63% 36,000 9,112
14:30

25.3 -4.67% 11,605 2,936
14:25

25.3 -4.67% 87,000 22,011
14:17

25.3 -4.67% 18,002 4,555
13:52

25.3 -4.67% 17,998 4,553
13:52

25.31 -4.63% 50,000 12,655
13:52

25.38 -4.37% 36,002 9,137
13:52

25.39 -4.33% 36,000 9,140
לכל הנתונים

פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15.0
תשלום קרן הבא --
תשלום קרן אחרון 01/06/18
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק יציב C
שיעור ריבית 6.0
סוג ריבית משתנה
תדירות ריבית רבעוני
מנגנון ריבית מק"מ שנה + 5.7
תשלום ריבית הבא 01/12/14
תאריך אקס 20/11/14
סוג שעבוד ללא
לכל הנתונים

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 185.56
ערך מתואם ברוטו 100.97
מח"מ 0.99
מקדם תשואה ברוטו 1.01
נטו להחזקה 177.41
ערך מתואם נטו 100.82
טווח לפדיון 2.09
מרווח ממשלתי 185.31
לעמוד פרופיל חברה

פרופיל חברה

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ

החברה, מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ, הינה חברת החזקות שהחזקותיה העיקריות הינן: - כרמל אולפינים: העוסקת


לכל החדשות
לדוחות המלאים
לכל בעלי העניין
לכל האירועים

ריביות ואירועים

שם הנייר סוג האירוע תשלום   תאריך אקס תאריך תשלום
פטרוכימיים אגח ו ריבית 1.4959 % 20/11/14
01/12/14
פטרוכימיים אגח ו פדיון קרן 20 % 20/11/14
01/12/14
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.